Hét határon át

Missziónk képezte alapját annak a 2012 májustól – 2013 májusig tartó projektnek, amit a NEA Új Nemzedékek jövőéért Kollégium (NEA-UN-12-0993-pályázata) támogatott  “a Teljesség felé” című projektben.
Partnereink közül a kolozsvári Alteredu Egyesülettel és a szabadkai VIFO-sokkal működtünk együtt a Kárpátmedencei “Nagyítós hálózat” kialakításában és működtetésében.
 
E három szervezet közvetlen közreműködésével szerveztünk fiatal önkénteseknek valamint középiskolásoknak Személyiség- és közösségfejlesztő programokat és fűztük szorosabbra ifjúságsegítő tevékenységünket határon innen és túl.
 
Továbbá a KIFE szervezésében Szervezetfejlesztő és Nyilvánossági Kommunikáció-s tréningen vehettünk részt, s ennek eredménye a megújult honlapunk is.