Alternatív osztálykirándulás

Az osztálykirándulás a diákélet legmeghatározóbb eseményei közé tartozik. Mégis évről évre egyre kevesebb pedagógus vállalja azt a nehéz feladatot, hogy diákjainak a motivációját fel tudja kelteni a tanulmányi kirándulás eredeti szándéka iránt. Ennek híján a diákok céljaival nem egyező utazások és programok gyakran válnak a kamaszkori határfeszegetés terepévé. Ez a gyerekek számára veszélyes, a pedagógusok számára kockázatos helyzeteket teremthet. A Nagyító Alapítvány alternatív osztálykirándulás modellje ennek a dilemmának a feloldására kínál megoldást.

 

Az 1999-ben német mintára létrehozott alapítványunkat olyan motivált, pedagógiai és segítő ambíciókkal rendelkező, képzett önkéntes közösség működteti, amely világlátásából és hivatásából adódóan látja annak fontosságát, hogy a ma fiataljait a lehető legtöbb tapasztalathoz kell juttatni önmagukról, társaikról és tágabb környezetükről ahhoz, hogy sikeres emberként később helyt álljanak az „élet gyakorlatában”.

 

Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, egy bentlakásos hétvégébe sűrített intenzív élményhalmazzal kívánunk hozzájárulni a programjainkra érkező osztályok számára. Ehhez 3 napra „kiszakítjuk” a diákokat megszokott közegükből, és olyan tréninggyakorlatokkal, játékokkal készülünk, amelyek minél több önismereti, társismereti és közösségfejlődési hozadékkal járhatnak a diákok által választott téma mentén.

 

Képzéseink meghatározott forgatókönyvébe számos elemet maguk a diákok emelhetnek be, ezzel átélve, hogy rajtuk is múlik, mi történik velük, miközben fejlődésük biztonságos keretei és a jó hangulat biztosítottak.

 

10-12 főből álló kiscsoportos foglalkozásaink az egyénre szabott odafigyelés élményével ajándékozza meg a tanulókat. Erre a csoport vezetőitől kapnak mintát, abban a reményben, hogy ezt a viselkedést otthoni környezetükben is használni tudják.

 

Programelemeink tervezése során minden esetben szerepet kap a változatosság: a pillanat megélése és az alkotás, a verseny és az együttműködés, a relaxáció és koncentráció, a fiatalos lendület és az önmagunkban való elmélyülés, az egymásra figyelés és a közösséghez tartozás megélése.

 

Olyan tapasztalatokat szerezhetnek a diákok, amelyekre >az iskolában nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékben van lehetőségük. Például önismeretük, önkifejezésük fejlődése által reális énképre és önbizalomra tehetnek szert, amelyek pályaválasztásuk és építő jellegű kortárskapcsolataik kialakítása szempontjából is rendkívül fontosak.

 

A férfi-nő páros csoportvezetés képes mintát mutatni a két nem együttműködésére, ami a nemi szerepek eredményes betöltéséhez is támpontul szolgálhat.

 

A diákok egymással való együttműködésük során a modern csoport munka világába is belekóstolnak, közben a napjainkban elengedhetetlen kommunikációs készségeik több szinten is fejlődnek és megtalálhatják a magukhoz leginkább illő csoportszerepet. Egymás megismerésével oldódhatnak a klikkhatárok, a tanulók társaik iránti elfogadása, gazdagodnak emberi kapcsolataik, ezáltal javulhatnak későbbi társadalmi boldogulási esélyeik.

 

A hétvége során tudatosan figyelünk arra, hogy az osztályközösség megtartó ereje növekedjen, és az osztályhoz való tartozás a középiskolás életszakasz emlékezetes részét képezze. A pedagógusok visszajelzései szerint az ilyen módon egymásra hangolt közösség motiváltabban érkezik haza, és tanulmányaiban is eredményesebb.

 

Összességében a serdülők legmeghatározóbb, önmagukat kereső motivációjához tudunk teret, időt illetve önkéntességükkel példát mutató, tapasztalt csoportvezetőket adni.

Pedagógus értékelések

7

Nagyon fontos lenne, hogy az iskolai életbe rendszerességgel be tudjunk iktatni ilyen, nem a tananyaggal kapcsolatos foglalkozásokat… Ezért különösen fontos a munkátok! Köszönjük szépen és sok erőt és kitartást kívánunk a jövőben!