Nagyító – Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése (Játékgyűjtemény) (2003)

Nagycsoportos játékok–Ismerkedés


Keresd meg azt, aki…

A játék célja: Hogy a résztvevők, mind a szervezők minél jobban megismerjék egymást, minél többet, többfélét tudjunk meg a jelenlevőkről.

Helye a csoportfolyamatban: Ismerkedő, bemelegítő játék.

Eszközök: A lap tetejére:” Keresd meg azt, aki…” instrukciót írjuk, majd sorra olyan kérdéseket, amelyek segítik a közös tevékenységet. A kérdések között hagyjunk egy-két sor helyet, ahova a neveket beírhatják a résztvevők, pl.: …szeret telefonálni, …akinek három vagy annál több testvére van, …aki tudja, mivel foglalkozik a WAPRA, …aki tud valamit mondani egy nemzetiségünk nyelvén stb. – annyi lapot készítsünk, ahányan részt vesznek a játékban. Kellenek még tollak, alátét kartonlapok (amin írni lehet) – mindenkinek.

Időtartam: 20-30 perc.

A játék leírása: Mindenkinek kiosztjuk az előre elkészített „kérdőívet”, tollakat, kartonokat. Majd arra kérjük a résztvevőket, hogy a megadott idő alatt (10-15 perc) minél több nevet gyűjtsenek egy-egy „kérdésre”.

Instrukciók: Az ismerkedésnek egy nem megszokott formáját kezdjük most el. A kiosztott lapokon „kérdéseket” láttok, a jelenlévők közül keressetek és írjatok minél több nevet egy-egy kérdéshez. Ha mindenki megkapta a szükséges eszközt, akkor kezdődhet az ismerkedés!

Mire figyeljünk: Mi (csoportvezetők) is vegyünk részt a játékban! Legyen nagy nyüzsgés, aki nem igen mozdul meg a többiek felé, ahhoz mi lépjünk oda és szólítsuk meg egy másik kérdéssel! Esetleg egyik másik kérdésre áruljuk el – mi is magunkról – a választ! Az idő leteltével kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsunk ki egy kört és üljünk le!

Megosztás (értékelés, összegzés): Menjünk egyesével végig a kérdéseken; keressük meg és kérjük meg azt, aki az adott kérdésre a legtöbb választ találta, hogy hangosan olvassa fel az általa gyűjtött neveket. A többieket arra kérjük, hogy figyeljenek és „ellenőrizzék”, hogy helyes-e a felsorolás. Megjegyezhetjük, hogy talán volt egy-két olyan információ ebben a feladatban, amit eddig esetleg még nem tudtunk a másikról, …és ez még csak a kezdet, hiszen most indul csak a program.

Tapasztalatok: Lehet a feldolgozandó témáról, de emberi tulajdonságokról, sőt a családi háttérről is kérdéseket feltenni. A játék végeztével mindenki tegye el az általa kitöltött kérdőívet.

Kiscsoportos játékok – Önismeret

Varázsbolt

A játék célja: Szükségleteink tudatosítása. Negatív tulajdonságaink pozitív hatásainak, hasznának tudatosítása. Én-elfogadás erősítése. Egy új látásmód bemutatása.

Helye a csoportfolyamatban: Központi játék. A jól előkészített munkafolyamat csúcsa.

Eszközök: Egy asztal, két szék.

Időtartam:30+30 perc – jól működő játék esetén az időintervallum nő.

A játék leírása: A csoportból kiválasztunk egy boltost, aki a varázsboltot működteti, ő az eladó. Őt az asztal egyik oldalára ültetjük. A másik szék a vevő széke. A csoportból bárki lehet vevő. A boltban bármi megvásárolható (élmény, tulajdonság, tárgy, stb.), ami a vevő számára kívánatosnak tetszik. A fizetés történhet bármivel, amitől a vevő szívesen megszabadul. A boltos feladata: a vevővel közösen körbejárni a csere hasznát és kárát – mindkettejük szempontjából. Igyekeznie kell új szempontokat megláttatni ezzel kapcsolatban a vevővel.

Instrukciók: A boltos külön instrukciója: – A boltban minden emberi tulajdonságot, érzelmet, élményt, stb. be lehet szerezni. Ha valaki el akarja cserélni egy tulajdonságát, érzelmét, élményét: járd körbe, hogy miért akar attól megválni. Próbálj rámutatni a hasznára. Mondd, hogy te itt a boltban hogyan vennéd hasznát! Ha pl. negatív tulajdonságról van szó, próbáld rávezetni arra, hogy mire taníthatja őt ez a negatív tulajdonság. Honnan tudja, hogy van neki ilyen? Kérdezz rá arra is, miért van szüksége az új tulajdonságára (érzésre, élményre, stb.)! A vevő instrukciója: – A bolt cserekereskedelemmel működik, tehát, ha valamit meg akarsz venni, fel kell ajánlanod helyette más, benned már meglévő tulajdonságot, érzelmet, élményt. Indul a vásár!

Mire figyeljünk: – A boltos személyére először olyan embert válasszunk, aki megfelelő empátiás készséggel rendelkezik.

– A boltos instrukciójáról csak ő tud.

– Egy idő után önkéntes alapon átveheti más is a boltos funkciót.

– Ha úgy érezzük, hogy a boltos még segíthetne az ügyfélnek én-elfogadás terén, használhatjuk a „hátsó hang” módszert, egyszerűen a boltos mögé állunk, s a fülébe súgunk.

– Ne használjuk túl sokat a „hátsó hang” technikát, rontja a boltos kompetenciaérzését.

– Ha a csoport nehezen beszél megosztáskor az érzéseiről, használjunk indirekt módszereket ezek kifejezésére: mozdulatok, képek, szimbólumok.

Megosztás (értékelés, összegzés): – Milyen érzései voltak az ügyfeleknek?

– Hogyan érzed magad most?

– Hogyan érezted magad boltosként?

– Jelezzetek vissza egymásnak! (Teremtsünk hagyományt egymás megerősítésének, és a jóindulatú kritikának! Neveljünk őszinteségre!)

– Írjatok a JOHARI-ablakba!

Tapasztalatok: Akkor működik jól, ha a csoport képes közös aktivitásra, és vannak tagok, akik „viszik a prímet”.

A téma, amihez még ajánlható: Kommunikáció

Kiscsoportos játékok–Kommunikáció

Mennyi meg mennyi az hat?

A játék célja: Figyelem – összpontosítás.

Helye a csoportfolyamatban: Lazító játékok.

Eszközök: Terem, székek.

Időtartam: 10-15 perc.

A játék leírása: Az osztály két fele, A és B csapat széken ülve figyel egymásra. A feladat alatt a csapatok tagjai nem beszélhetnek egymással. A csoportvezető (bíró) kérdésére: Mennyi meg mannyi az hat? Az A csapat (a HÍVÓ) tagjai közül spontán feláll néhány ember (pl.: 2), akkor a B csapatból (VÁLASZOLÓ) kiegészítésként 4 ember áll fel, így lesz a két csapat álló tagjaival együtt 6. Az a csapat, amelyik jól egészíti ki a másikat, kap egy pontot, ha ez nem sikerül, akkor a hívó csapat nyeri a pontot. A következő körben a B csapat a hívó és az A csapat a válaszoló. Amelyik csapat korábban összegyűjt 10 pontot, az nyer.

Instrukciók: A két csapat nagyon figyeljen egymásra, és a székről való felállással jelezzék a hívók a megajánlott számot. A válaszoló csapat pedig egészítse ki a megajánlott számot, hogy az pontosan 6 legyen.

Mire figyeljünk: Ha egy játékos felemelkedett a székről, akkor az már jelzésnek számít, fel kell állnia, nem ülhet vissza.

Megosztás (értékelés, összegzés): Hogy éreztem magam játék közben?

Tapasztalatok: Vidám, figyelemre koncentráló játék, minden csoportban jól használható.

Kiscsoportos játékok–Szerelem-párkapcsolat

Ökölnyitogató

A játék célja: A testi intimitással kapcsolatos érzések megtapasztalása.

Helye a csoportfolyamatban: V. Intimitás – A játék intim légkört igényel, illetve alakít ki a csoportban.

Eszközök:

Időtartam: 20-30 perc.

A játék leírása: Párokat alkotnak. Egymással szemben leülnek. A páros egyik tagja ökölbe zárja kezét, és odatartja a másiknak. Az megpróbálja a becsukott kezet kinyitni úgy, hogy az nyitva is maradjon. A feladatot fordítva is elvégzik, majd mindenki beszámol élményeiről: melyik szerep, hogyan sikerült, mit éreztél, amikor…?

Instrukciók: 1. Álljatok párokba! Egy fiú, egy lány!

2. Szóródjatok szét a teremben!

3. Üljetek le egymással szemben úgy, hogy a térdetek épp összeérjen!

4. A páros egyik tagja ökölbe zárja kezét, és odatartja a másiknak. Ő megpróbálja szavak nélkül a becsukott kezet kinyitni úgy, hogy az nyitva is maradjon!

5. Ha készen vagytok, cseréljetek szerepet!

Mire figyeljünk: Milyen megoldási módokat alkalmaznak, és arra milyen válaszok érkeznek. legtöbb csoportban vannak erőszakos és gyengéd megoldások. A visszajelzésnél tudatosítsuk azokat az érzéseket, melyeket a másikban keltettek.

Megosztás (értékelés, összegzés): A párok egymás mellé ülve visszaülnek a körbe.

Tapasztalatok: Zavarban vannak, nehezen tudják visszavenni a beszédet, egyesek fel-felnevetnek.

Kiscsoportos játékok–Tolerancia

Leila

A játék célja: Előítéletek megjelenítése.

Helye a csoportfolyamatban: Vitaindító, gondolatébresztő – az összhang megtalálása.

Eszközök: Papírok, tollak.

Időtartam: 30 perc.

A játék leírása: Egy történetet mesél el a csoportvezető. A csoporttagok feladata a történet szereplőit sorrendbe állítani a legpozitívabbtól a legnegatívabb felé haladva. Hiányosak az információk, ezért a csoporttagok a saját elképzelésük szerint alakítják ki a karakterek jellemét. Fontos, hogy ha valamelyik csoporttag kérdez valamit, mert számára nem elegendő, amit hall, csak neki válaszoljunk, úgy, hogy a többieket ne befolyásolja. Miután mindenki kialakította az egyéni sorrendjét, a csoport dinamikája megfelelően két vagy háromfős teameket hozunk létre, melyeknek feladata a közös sorrend kialakítása, adott időn belül (kb. 10 perc). A következő lépés a teljes csoport előtti vita, néhány csoporttag próbálja összehangolni egymástól jelentősen eltérő értékelését. Akár sikerült megegyezniük, akár nem, azzal zárul a játék, hogy felolvassuk a hiányzó információkat. Ezután következik a megosztás.

Instrukciók:

a) Felolvasunk egy történetet, kétszer egymás után, hogy mindenki jól meg tudja jegyezni a részleteket. Ha meghallottátok, fel kell írni a nálatok lévő papírra egy sorrendet a legpozitívabb szereplővel kezdve, és a legnegatívabb szereplővel befejezve.

Volt egy folyó, mondjuk a Nílus, krokodilokkal. Az egyik partján lakott a szép, 16 éves szűzlány, Leila, aki nagyon szerelmes volt a túlsó parton lévő Mohamedbe. Leila nagyon kívánkozott már az ő Mohamedjéhez, és elindult, hogy megoldást találjon, hogyan kerül át a túlsó partra. Találkozott Ahmeddel, aki azt mondta, hogy nem viszi át. Ment tovább, találkozott Alival, aki azt mondta, hogy holnap átviszi, de először töltsék együtt az éjszakát. Másnap át is vitte, és amikor találkozott a szerelmével, mindent elmesélt neki. Mohamed Leilát elzavarta. Utána arra jött Dzsafar, és lekevert egy hatalmas pofont Mohamednek.

b) Rendeződjetek két vagy három fős csoportokba, és alakítsatok ki közösen egy olyan sorrendet, amiben mind megtudtok egyezni.

c) Most pedig négy teljesen különböző sorrendet kidolgozó csapatból jöhetnek képviselők, akiktől szintén azt kérjük, hogy egyezzenek meg egy közös sorrendben.

d) A hiányzó információk:

Leila 16 éves szűzlány.

Ahmed az ő tanára.

Ali Leila nagyapja.

Mohamed szintén Leila tanára.

Dzsafar egy őrült, aki mindig verekszik.

 

Mire figyeljünk: Ha nem kérdeznek önállóan, ne adjunk segítséget! Ne engedjük a szélsőséges indulatokat középpontba kerülni!

Megosztás (értékelés, összegzés): Nézzük meg, hogyan alakultak ki a különböző sorrendek, mi segítette, és mi gátolta az összhang kialakulását. Mi akadályozza az információk begyűjtését.

Tapasztalatok: A csoporttagok gyakran meglepődnek, hogy milyen előítéletek mozgatták meg őket érzelmileg, és megkülönböztetnek társadalmi, ill. egyéni előítéleteket.

A téma, amihez még ajánlható: Kommunikáció

Kiscsoportos játékok–Szenvedélybetegségek

Nemet mondás

A játék célja: A csoportnyomás modellálása, az ellenállás eszközeinek gazdagítása.

Helye a csoportfolyamatban: IV. Kiscsoportos kérdésfeltevés –VI. Kiscsoportos feladat

Eszközök: magnó, zene, videokamera, TV, video

Időtartam: 30-40 perc

A játék leírása: 4-5 bátor önként jelentkező kimegy, mialatt a csoportvezető és a csoport olyan helyzeteket talál ki, amire társuk nehezen tud fog tudni „nem”-et mondani. Társaik egyenként jönnek be, kész szituációba. A vezető dönti el, mikor ér véget egy-egy helyzet. Videokamerát is használhat.

Instrukciók: A beérkezőnek: Gyere be, és mondj nemet! (vagy gyere be, és állj ellent a nyomásnak!)

Mire figyeljünk: Jó, ha a csoportvezető készül legalább 3 helyezettel. Pl.:

1. A csoport körben leül, és hellyel kínálják a beérkezőt is. Ha leül, vége a gyakorlatnak.

2. Egy ünnepi ebéden mindenki pörköltet eszik, de a beérkező vegás ételt rendelt, mert diétázik (nem tudott róla, a csoport hozza helyzetbe). A csoport próbálja megetetni pörkölttel.

3. Diszkó, körtánc.

4. Kérd el nekünk a faterod féltve őrzött kocsiját!

 

Megosztás (értékelés, összegzés): Először azokat szólaltassuk meg, akik nem voltak kinn: mi történt az egyes helyzetekben, mi volt az ő szerepük, hogyan érzeték magukat. Utána osszák meg az élményeiket azok, akik kimentek.

Tapasztalatok: Kreativitást igényel a feladat, komoly kihívás a csoporttagoknak.

Kiscsoportos játékok–Búcsúzás

„Azt szeretem benned, hogy…”

A játék célja: Jutalmazás. A csoporttag visszajelzést kap társaitól. Személyes visszajelzés adása, fogadása. Megerősítés. Összetartozás érzésének erősítése. A pozitív visszajelzések fontosságának tudatosítása.

Helye a csoportfolyamatban: Leválás, búcsú.

Eszközök: Szék a kör közepén.

Időtartam: Csoporttagonként 2-3 perc.

A játék leírása: A csoport körben ül, a kör közepén egy üres szék van. Egy csoporttag beül a székbe, s a körben ülő valamelyik csoporttársa felé fordítja a székét. Akihez odafordul, az „azt szereztem benned, hogy…” szavakkal elkezd egy mondatot, s be is fejezi. A középen ülőnek lehetősége van még két emberhez fordulnia.

Instrukciók: Ebben a játékban lehetőséged van arra, hogy visszajelzést kérj magadról, a csoporttársaidtól. Aki a kör közepén lévő székbe ül, lehetőséget kap arra, hogy három csoporttárásától az „Azt szeretem benned, hogy…” mondat befejezését kérje.

Mire figyeljünk: Ügyeljünk arra, hogy minden csoporttag kipróbálja a kör közepén álló széket!

Megosztás (értékelés, összegzés): Nincs megosztás. Ha a csoporthelyzet olyan, hogy mégis szükségét érezzük a helyben való értékelésnek:

– Hogy érzeted magad?

– Mutasd meg egy mozdulattal, milyen érzés volt a kör közepén ülni?

– Mutasd meg egy mozdulattal, milyen érzés volt, ha te adtál visszajelzést!

– Írj a JOHARI ablakba!

 

Tapasztalatok: Ha a csoport jutalmazásaként záráskor használjuk, elsimíthat konfliktusokat.

A téma, amihez még ajánlható: Bármely témában alkalmazható, pl. jutalmazáshoz, záráshoz.